Bucket List ~ Grand Canyon
Arizona North America Travel USA Road Trip

Bucket List ~ Grand Canyon

This post is part of the series USA Road Trip

Other posts in this series:

  1. Welcome to San Francisco!
  2. “49 Square Miles Surrounded by Reality” ~ San Francisco
  3. Drive Through ~ San Francisco
Travel Stories to Inspire Your Wanderlust

Learn more!

Visit Website

Somehow it’s hard to start with today’s story, perhaps because whatever I’m going to write, it won’t be enough to recreate neither the thrill, nor the positive emotions of my day, which I spent in the Grand Canyon National Park. Talking about my Bucket List, the most famous Canyon was the first thing that used to appear in my mind and I could probably categorize it as one of the biggest childhood dreams of mine.

 

In the morning after the unplanned Rodeo in Williams, we headed to our next destination – Grand Canyon! The drive took about 30-45 minutes and as we started to approach the National Park. My excitement was not the only thing that grew bigger with each passed meter, but also my overcoming fear of possible disappointment after all those years …

 

In order to visit the national parks in America everybody is supposed to pay a fee, which also includes the camping authorization for a certain period of time. Our entrance ticket included 2 adults and one car. The fee that we paid was $ 35 for one week (you could not by a ticket for a single day). So after entering the park, we rode to Grand Canyon Village. This is a small village located on the South Rim of the Canyon. It offers a very limited number of rooms for its visitor. And to make it more clear how limited the number indeed is, I will share “my disappointment” from January (5 months earlier!!!), when I tried to book a double room, but all rooms were already booked!!!

 

We spent the whole day in Grand Canyon, but maybe even a week would not have been enough to enjoy everything worth it! Besides the canyon, which of course is the main attraction in the national park, there are also numerous wild animals to see! My personal favorite are the cute north American ground squirrels, who were looking for some piece of food or just some gulp of water … Or the really huge condors, that impress everyone with their size and speed of flying. Unfortunately, there were some small lizards everywhere…. And lucky me! What I was hoping not to see – I did not see (the famous Arizona’s snakes)!

 

The southern part of the Canyon offers a great variety of panoramic views, the most famous of which are Mather Point, Yaki Point and Desertview Watchtower. From one point to another, for example from Yaki Point to Desertview Watchtower, it takes about 30 minutes by car. So we started from Grand Canyon Village and this was the very beginning of a very special day for me … I went speechless for several hours … My fear (of possible disappointment) might have left me only after the first seconds in front of this unbelievable nature … There is no way to describe the feeling while staring at the greatness of that Giant. There was half an hour, where we just stopped by a tree, sat down, and “mentally” flew through the great distance … and the history of the earth, gathered in one place … Endless thoughts, memories, emotions, gratitude … And a great reminder of how small and insignificant we actually are …

Stay with me! Next time we are heading to the Red Rocks and the uniquely beautiful town of Sedona!
Enjoy the day!

Здравейте! Трудно ми е да започна с днешният разказ, може би защото каквото и да напиша, няма да е достатъчно, за да пресъздам нито тръпката, нито позитивните емоции от деня, прекаран в националния парк Гранд Каньон. Ако си говорим за моят Bucket List или списъкът с нещата, които копнея да направя и местата, които непременно искам да посетя някой ден – Гранд Каньон бе първото, което се появяваше в съзнанието ми и което се бе запечатало като детска мечта (или по скоро цел), чакаща да бъде осъществена някой ден!

… И така, на сутринта след родеото в Уилиамс, се отправихме към следващата дестинация – Гранд Каньон! Пътят с кола бе около 30-45 минути и с приближаването ни към националният парк, растеше не само тръпката на очакване, но и до някаква степен страхът от това, да не остана разочарована след всичките тези години.

В националните паркове в Америка се плаща такса за посещение, която обаче включва и разрешението да се къмпира на териториите на парка за определен период от време. В случаят входът включваше 2ма възрастни и една кола, а таксата бе от 35 $ за една седмица (нямаше възможност да се вземе карта само за един ден). В паркът е разположено малкото селце, наречено Grand Canyon Village, предлагащо много ограничен брой стаи. И за да стане по-ясно колко ограничен е броят наистина, ще споделя „разочарованието“ ми от далечния януари, когато исках да резервирам стая за двама, но свободна такава нямаше! (*Малък завой по моите разсъждения, но може би ако Гранд Каньон се намираше на територията на България, вече да бе станал Слънчев Бряг номер 2, предлагащ най-голямата дискотека на Балканите и най-евтината бира на корем. Но за радост това чудо се намира в страна, която цени природата си, а не многобройните си пияни туристи и се надявам Гранд Каньон да остастане незастроен „во веки веков“… Много мога да говоря по тази болна тема, но някой друг път…).

И на кратко, преди да напиша цял роман, прекарахме цял ден в националния парк, но може би и седмица нямаше да ни стигне, за да можем да видим всичко, което си заслужава! Освен каньонът, който естествено е най-главният актьор в националния парк, безброй животинки щъкаха навсякъде! Най ми допаднаха сладурските северно американските земни катерици, които все гледат да набарат нещо за хапване или глътка вода … Огромните Кондори, типични птици за тези геогравски ширини, също впечатляват с големината си и скоростта на летене. Имаше и гущерчета навсякъде. А това, което се надявах да не видя, за голяма моя радост – така и НЕ видях (прословутите Аризонски змии)!

Южната част на каньонът предлага голямо изобилие от панорамни изгледи, най-известните от които са Mather Point, Yaki Point и Desertview Watchtower. От една точка до друга се стига най-добре с кола, тъй като разстоянието например от Yaki Point до Desertview Watchtower е около 30 минути возене. Ние стартирахме от Grand Canyon Village и това беше само началото на един много специален за мен ден, през който най-вероятно направих рекорд за най-малко изказани думи, защото това място ме остави, в буквалния смисъл на думата, безмълвна… Страхът, че може би ще остана разочарована, се изпари само след 2-3 секунди прекарани пред първата панорамна картина… Няма как да опиша усещането пред величието на този гигант. Имаше един половин час, в който просто се спряхме под едно дърво и седнахме … втренчени в далечината и цялата история на земята, насъбрани на едно място … Мисли, спомени, емоции, благодарност… И напомняне за това, колко малък и незначителен е всеки един от нас …

Останете с мен! Следващият път се отправяме към Червеният Каньон и изключително красивият град и местност, Седона!

Наслади се на деня!


Grand Canyon

 

 

Continue reading this series:

Island Trip

Road Trip

Travel Tips

City Trip

LillaGreen

Tsvete Popp is a travel and lifestyle blogger based in Innsbruck, Austria. LillaGreen is about living the life of a dreamer with passionate devotion to travel and photography. LillaGreen encourages you to explore the World by creating your own rules to follow.

You Recently Viewed ...

Thailand Itinerary

3 Week Thailand Itinerary

Bale, Istria

Bale, Istria ~ The Best Kept Secret in Croatia

Rovinj, Croatia

Visit Rovinj ~ Probably the Most Beautiful Coastal Town in Istria

Pula Arena, Croatia

The Ultimate Guide to Pula, Croatia

Balos Beach and Lagoons, Crete

Balos Beach and Lagoons ~ Crete

LillaGreen

Hello, I'm Tsvete Popp and LillaGreen is my sweet escape from reality where I share my adventures from around the World, travel and photo diaries, interesting stories and useful tips. Enjoy with me!